ИНДУКЦИСКО ГРЕЕЊЕ ЗА ПОВРШИНСКО ГАСЕЊЕ

Кинетиката на индукциското загревање за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количината на апсорбирана топлина со даден интензитет на електричното поле при дадена индукција… Прочитај повеќе

индукционо греење за гаснење на површината на челик

Кинетика на индукционо греење за површинско гаснење на челик Кинетиката на индукциско греење за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количина на апсорбирана топлина на… Прочитај повеќе