Печката со висока температура е специјализирана опрема дизајнирана да издржи екстремни температури и да обезбеди контролирани средини за загревање за различни индустриски процеси. Печките со висока температура играат клучна улога во апликациите за термичка обработка како што се жарење, лемење, синтерување и калење. Тие ја олеснуваат трансформацијата на суровините во готови производи со подобрени механички својства и подобрен структурен интегритет.

=