Примена на индукциско загревање во храната

Примена на индукциското греење во преработката на храна Индукциското греење е електромагнетна технологија за греење која има неколку предности како што се висока безбедност, приспособливост и висока енергетска ефикасност. Долго време се применува во обработката на метали, медицинските апликации и готвењето. Сепак, примената на оваа технологија во прехранбената индустрија се уште е во… Прочитај повеќе

прирачник за индукциско греење вртложни струи

PDF прирачник за индукциско загревање вртложна струја И индукциското греење и тестирањето на вртложните струи работат со калеми, генератори, наизменична струја и наизменичен напон, фреквенции, јачина на полето и индукциски закон. Спротивно на загревањето на деловите за тестирање, тестот за вртложни струи воопшто не сака да ги загрее деловите туку сака да ги испита за нивната металуршка ... Прочитај повеќе

Индукција греење PDF

Индукциско греење • Работи како трансформатор (трансформатор од чекор надолу – низок напон и висока струја ) – принцип на електромагнетна индукција Предности на индуктивното греење • Не е потребен контакт помеѓу работното парче и индукцискиот калем како извор на топлина • Топлината е ограничена на локализирани области или површинските зони веднаш во непосредна близина на серпентина. •… Прочитај повеќе

Преглед на топологија на системот за индукциско греење

Преглед на топологијата на индукцискиот систем за греење Сите системи за индукциско греење се развиени со помош на електромагнетна индукција која првпат била откриена од Мајкл Фарадеј во 1831 година. Електромагнетната индукција се однесува на феноменот со кој електричната струја се генерира во затворено коло со флуктуација на струјата во друго коло поставено следно на тоа. Основниот принцип на… Прочитај повеќе

Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки

Индукциско загревање на алуминиумски заготовки со помош на суперспроводливи намотки Индукциското загревање на алуминиумски и бакарни заготовки Индукциското загревање е широко применето за загревање на метали бидејќи тоа е чист, брз и во повеќето случаи многу енергетски ефикасен метод. Наизменична струја се пренесува низ бакарните намотки на серпентина за да се генерира временски променлива магнетна… Прочитај повеќе

Индукциско загревање на цилиндрични немагнетни инготи

Индукциско загревање на цилиндрични немагнетни инготи Моделирано е индукциско загревање на цилиндрични немагнетни палки со нивна ротација во статичко магнетно поле. Магнетното поле се создава со систем на соодветно распоредени постојани магнети. Нумеричкиот модел е решен со нашиот сопствен целосно адаптивен метод на конечни елементи од повисок ред во монолитна формулација, т.е. и двете магнетни… Прочитај повеќе

индукционо греење за гаснење на површината на челик

Кинетика на индукционо греење за површинско гаснење на челик Кинетиката на индукциско греење за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количина на апсорбирана топлина на… Прочитај повеќе

садови за реакционо греење со реактор

Реактори на садови за индукција на греење Имаме над 20 години искуство во индукциско греење и развивме, дизајниравме, произведувавме, инсталиравме и пуштивме во употреба системи за греење на садови и цевки во многу земји низ целиот свет. Бидејќи системот за греење е природно едноставен и многу сигурен, опцијата за греење со индукција треба да се смета како Прочитај повеќе

Дизајн на индукција на намотки и основни PDF

Дизајн на намотки за индукција на греење и основно PDF Во извесна смисла, дизајнот на серпентина за индукционо греење е изграден врз голема продавница на емпириски податоци чиј развој извира од неколку едноставни геометри на индуктивности, како што е електромагнетната калем. Поради ова, дизајнот на серпентина генерално се заснова на искуство. Оваа серија статии ги разгледува основните електрични Прочитај повеќе

Теорија на индукција за греење PDF

ИНДУКЦИОНОТО ГРЕЕЕ за првпат беше забележано кога се откри дека топлината се произведува во намотки на трансформатори и мотори, како што е споменато во Поглавјето „Термичка обработка на метал“ во оваа книга. Соодветно на тоа, беше изучена теоријата на индукционо греење, така што моторите и трансформаторите може да се градат за максимална ефикасност со минимизирање на загубите на греење. Развојот … Прочитај повеќе