индукционо греење за гаснење на површината на челик

Кинетика на индукционо греење за површинско гаснење на челик Кинетиката на индукциско греење за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количина на апсорбирана топлина на… Прочитај повеќе