RPR Induction Coating Removal е побрз, побезбеден и почист метод за отстранување на индустриските премази од челичните површини.

=