прирачник за индукциско греење вртложни струи

PDF прирачник за индукциско загревање вртложна струја И индукциското греење и тестирањето на вртложните струи работат со калеми, генератори, наизменична струја и наизменичен напон, фреквенции, јачина на полето и индукциски закон. Спротивно на загревањето на деловите за тестирање, тестот за вртложни струи воопшто не сака да ги загрее деловите туку сака да ги испита за нивната металуршка ... Прочитај повеќе

ИНДУКЦИСКО ГРЕЕЊЕ ЗА ПОВРШИНСКО ГАСЕЊЕ

Кинетиката на индукциското загревање за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количината на апсорбирана топлина со даден интензитет на електричното поле при дадена индукција… Прочитај повеќе

Индукција греење PDF

Индукциско греење • Работи како трансформатор (трансформатор од чекор надолу – низок напон и висока струја ) – принцип на електромагнетна индукција Предности на индуктивното греење • Не е потребен контакт помеѓу работното парче и индукцискиот калем како извор на топлина • Топлината е ограничена на локализирани области или површинските зони веднаш во непосредна близина на серпентина. •… Прочитај повеќе

Преглед на топологија на системот за индукциско греење

Преглед на топологијата на индукцискиот систем за греење Сите системи за индукциско греење се развиени со помош на електромагнетна индукција која првпат била откриена од Мајкл Фарадеј во 1831 година. Електромагнетната индукција се однесува на феноменот со кој електричната струја се генерира во затворено коло со флуктуација на струјата во друго коло поставено следно на тоа. Основниот принцип на… Прочитај повеќе

Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки

Индукциско загревање на алуминиумски заготовки со помош на суперспроводливи намотки Индукциското загревање на алуминиумски и бакарни заготовки Индукциското загревање е широко применето за загревање на метали бидејќи тоа е чист, брз и во повеќето случаи многу енергетски ефикасен метод. Наизменична струја се пренесува низ бакарните намотки на серпентина за да се генерира временски променлива магнетна… Прочитај повеќе

Индукциско загревање на цилиндрични немагнетни инготи

Индукциско загревање на цилиндрични немагнетни инготи Моделирано е индукциско загревање на цилиндрични немагнетни палки со нивна ротација во статичко магнетно поле. Магнетното поле се создава со систем на соодветно распоредени постојани магнети. Нумеричкиот модел е решен со нашиот сопствен целосно адаптивен метод на конечни елементи од повисок ред во монолитна формулација, т.е. и двете магнетни… Прочитај повеќе

Лиење со пластично вбризгување со индукционо греење

Пластично вбризгување со машина за греење со индукција на греење Пластично вбризгување на калапи со индукционо греење бара претходно загревање на калапите на повисока температура, за да се обезбеди правилен проток или лекување на материјалот обликуван со вбризгување. Типични методи на греење што се користат во индустријата се парно или отпорно греење, но тие се неуредни, неефикасни и несигурни. Индукциското греење е Прочитај повеќе

Дизајн на индукција на намотки и основни PDF

Дизајн на намотки за индукција на греење и основно PDF Во извесна смисла, дизајнот на серпентина за индукционо греење е изграден врз голема продавница на емпириски податоци чиј развој извира од неколку едноставни геометри на индуктивности, како што е електромагнетната калем. Поради ова, дизајнот на серпентина генерално се заснова на искуство. Оваа серија статии ги разгледува основните електрични Прочитај повеќе

Истражување и дизајн на ИГБТ-индукција Греење на напојување

Истражување и дизајн на IGBT индукционо греење Напојување Напојување Технологија на индукциско греење со предност што традиционалните методи ја немаат, како што се висока ефикасност на греењето, голема брзина, контролирана и лесна за реализација на автоматизацијата, е напредна технологија за греење, а со тоа има и широк спектар на примена во националната економија и социјалниот живот. ... Прочитај повеќе

Индукција на лагери за греење PDF

Развојот на можностите на машините зависи од производството на лежишта кои можат да работат со големи ротирачки брзини. Современ вид на лежиште што се користи во механичката индустрија е индукционо лежиште за греење. Ова лежиште има неколку предности. Индукционите лежишта за греење не треба супстанција за подмачкување. Нема механички контакт Прочитај повеќе