Отстранување на индукција на отстранување на рѓа и боја на индукција на RPR