Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки

Индукциско загревање на алуминиумски заготовки со помош на суперспроводливи намотки Индукциското загревање на алуминиумски и бакарни заготовки Индукциското загревање е широко применето за загревање на метали бидејќи тоа е чист, брз и во повеќето случаи многу енергетски ефикасен метод. Наизменична струја се пренесува низ бакарните намотки на серпентина за да се генерира временски променлива магнетна… Прочитај повеќе