Максимизирање на ефикасноста и продуктивноста со индукциска печка за топење на алуминиум

Максимизирање на ефикасноста и продуктивноста со индукциска печка за топење на алуминиум Индуктивното топење е широко прифатен метод за топење метали во индустријата за леење. Тој нуди широк опсег на предности, вклучувајќи брзо време на топење, прецизна контрола на температурата и намалени трошоци за енергија. Индукциските печки за топење на алуминиум станаа сè попопуларна опција во алуминиумската индустрија. Овој труд ќе… Прочитај повеќе

Производител на печки за бакар со алуминиум за топење со индукција

Производител на печки за бакар со алуминиум за топење со индукција    

Примена на индуктивна печка за топење алуминиум

Примена на индукциска печка за топење на алуминиум Печката за топење, дизајнирана како индукциска печка на канал, има вкупен капацитет на задржување од 50 t и корисна тежина на истурање од 40 t максимум. Моќта на топење се произведува од четири индуктори поставени под дефинирани агли на подот на печката со вкупно поврзано оптоварување од 3,400 kW. ... Прочитај повеќе

=