Апликации за гаснење на индукција во воздушната индустрија

Воздухопловната индустрија е позната по своите строги барања во однос на безбедноста, сигурноста и перформансите. За да се исполнат овие барања, се користат различни напредни технологии во текот на процесот на производство. Една таква технологија е индукциското гаснење, кое игра клучна улога во подобрувањето на издржливоста и јачината на компонентите на воздухопловството. Оваа статија има за цел да ги истражи… Прочитај повеќе

Индуктивно ослободување од стрес: сеопфатен водич

Индукциско ослободување од стрес: сеопфатен водич Ублажувањето на индукцискиот стрес е високо ефективен метод за намалување на преостанатите напрегања во металните компоненти, што резултира со подобрена издржливост и перформанси. Овој процес користи електромагнетна индукција за загревање на материјалот, овозможувајќи контролирано и униформно ослободување од стресот без ризик од изобличување или оштетување. Со неговата способност да го подобри… Прочитај повеќе

Индукциски процес на третирање на површината

Што е процес на површинска обработка со индукција на топлина? Индукциското греење е процес на третирање на топлина што овозможува многу насочено загревање на металите со електромагнетна индукција. Процесот се потпира на индуцирани електрични струи во материјалот за производство на топлина и е префериран метод што се користи за поврзување, стврднување или омекнување на метали или други проводни материјали. Во модерна Прочитај повеќе

=