Дизајнирање на индукциски кабли за загревање

Без разлика каква форма, големина или стил ви се потребни индукциски калеми, ние можеме да ви помогнеме! Еве само неколку од стотиците дизајни на индукциски грејни калеми имаме работено со. Намотки за палачинки, спирални намотки, намотки на концентраторот...квадратни, тркалезни и правоаголни цевки...Едно вртење, пет вртења, дванаесет вртења…под 0.10″ ID до над 5′ ID…за внатрешно или надворешно греење. Без оглед на вашите барања, испратете ни ги вашите цртежи и спецификации за брза понуда. Ако сте нови со индукциско греење/индуктори, испратете ни ги вашите делови за бесплатна евалуација.

Во извесна смисла, дизајнот на серпентина за индукциско загревање е изграден врз голема продавница на емпириски податоци чиј развој извира од неколку едноставни геометрии на индукторот, како што е електромагнетниот калем. Поради ова, дизајнот на серпентина генерално се заснова на искуство. Оваа серија на написи ги разгледува основните електрични размислувања во дизајнот на индукторите и ги опишува некои од најчестите намотки што се користат.

Основни размислувања за дизајнот на индукционите калеми
на индуктор е сличен на примарен трансформатор, а работното парче е еквивалентно на секундарниот трансформатор (сл.1). Затоа, неколку од карактеристиките на трансформаторите се корисни во развојот на упатства за дизајнирање на серпентина. Една од најважните карактеристики на трансформаторите е фактот што ефикасноста на спојувањето помеѓу намотките е обратно пропорционална на квадратот на растојанието меѓу нив. Покрај тоа, струјата во примарниот дел на трансформаторот, помножена со бројот на примарни вртења , е еднаква на струјата во секундарната, помножена со бројот на секундарни вртења. Поради овие односи, постојат неколку услови што треба да се имаат на ум при дизајнирање на кој било калем за индукционо греење:
1) Намотката треба да биде поврзана со делот што е можно поблиску до максималниот трансфер на енергија. Пожелно е дека најголем можен број на линии за магнетни флукс се пресекуваат на работното парче на површината што се загрева. На поцврста флукс во оваа точка, толку поголема ќе биде струјата генерирана во делот.

2) Најголем број на флукс линии во електромагнетниот калем се кон центарот на серпентина. Линиите за флукс се концентрирани во внатрешноста на серпентина, обезбедувајќи максимална стапка на загревање таму.

3) Бидејќи флуксот е најконцентриран блиску до серпентина се врти и се намалува подалеку од нив, геометрискиот центар на серпентина е слаба патека на флукс. Така, ако некој дел се стави надвор од центарот во калем, областа поблиску до свиоците на серпентина ќе се вкрсти со поголем број линии на флукс и затоа ќе се загрева со поголема брзина, додека површината на делот со помала спојка би да се загрева со помала стапка; добиената шема е прикажана шематски на сл. 2. Овој ефект е поизразен кај високофреквентно индукционо греење.

 

индукциски грејни калеми дизајн
индукциски грејни калеми.pdf 

[pdf-embedder url=”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2015/03/induction_heating_coils_design.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2015/03/Induction_Heating_Coils_Design_and_Basic_Design.pdf”]