Што е индуктивна калем за греење и индуктор?

Што е индукциска грејна калем & индукција?

Променливите магнетни полиња потребни за индукционо греење се развиваат во индукцискиот грејач преку протокот на AC (наизменична струја) во серпентина. Намотката може да се направи во многу облици и големини за да се приспособат на одредена апликација. Калемите може да се движат од мали калеми изработени од бакарни цевки кои се користат за прецизно загревање на екстремно мали делови во апликации како што се заварување и загревање на топлина до големи серпентини од бакарни цевки употребени во апликации како што се метални греење и греење на цевки.

Која е важноста на индукцискиот грејач (индуктор)?
Дизајнот на индукцискиот калем е еден од најважните аспекти на индукциониот систем за греење. Намотката е сопствен дизајн за да го даде вашето работно парче или дел соодветна шема за греење, да ја максимизираат ефикасноста на системот за усогласување на оптоварувањето на системот за индуктивно греење и да ги извршуваат овие задачи, а сепак да овозможат полесно вчитување и растоварање на вашиот дел.