олеснување на стресот од индукција на греење

Олеснување на стресот од индукциско загревање За метал што е ладно обработен, формиран, машински, заварен или исечен, може да биде потребно да се изврши претходно формирање на операција за ослободување од стрес за да се намалат стресовите создадени за време на процесот на изработка. Индукциско ослободување од стрес за греење се применува и на црни и на обоени легури и е наменето за отстранување на внатрешните преостанати напони генерирани од Прочитај повеќе