Индукциско сушење жито со метод на индукција на греење

Заштеда на енергија при индуктивно сушење на жито со метод на индукција на греење Годишно Казахстан произведува околу 17-19 милиони тони жито во чиста тежина, извезува околу 5 милиони тони жито, а просечниот обем на домашна потрошувачка достигнува 9-11 милиони тони. Понатамошен развој на индустријата за жито и промовирање на извозот на жито бара развој на инфраструктурата Прочитај повеќе