што е индукциски PWHT-Пост заварен термички третман

Индукцискиот PWHT (Топлински третман по заварување) е процес кој се користи во заварувањето за подобрување на механичките својства и намалување на преостанатите напрегања во заварениот спој. Тоа вклучува загревање на заварената компонента до одредена температура и нејзино задржување на таа температура одреден временски период, проследено со контролирано ладење.
Методот на индукциско загревање користи електромагнетна индукција за да генерира топлина директно во материјалот што се третира. Околу заварениот спој се поставува индукциона калем и кога низ него минува наизменична струја, создава магнетно поле кое предизвикува вртложни струи во материјалот. Овие вртложни струи создаваат топлина поради отпорот, што резултира со локализирано загревање на зоната на заварување.

Целта на индукцискиот PWHT е да се ублажат преостанатите напрегања кои можеби биле воведени за време на заварувањето, што може да предизвика изобличување или пукање во компонентата. Исто така, помага да се усоврши микроструктурата на зоната на заварување, подобрувајќи ја нејзината цврстина и намалувајќи ја подложноста на кршливи фрактури.

Индукцискиот PWHT вообичаено се користи во индустрии како што се нафта и гас, петрохемикалии, производство на електрична енергија и градежништво, каде што се потребни висококвалитетни завари поради безбедносни и перформанси.

Целта на PWHT е да ги намали преостанатите напрегања кои можат да доведат до изобличување или пукање во заварената компонента. Со подложување на заварувањето на контролирани циклуси на загревање и ладење, сите преостанати напрегања постепено се намалуваат, подобрувајќи го целокупниот интегритет на заварот.

Специфичната температура и времетраењето на PWHT зависат од фактори како што се типот на материјалот, дебелината, употребениот процес на заварување и саканите механички својства. Процесот обично се изведува по завршувањето на заварувањето, но пред да се примени каква било завршна обработка или површинска обработка.
Индукциска машина за термичка обработка по заварување е специјализирана опрема што се користи во индустријата за заварување за да се изврши термичка обработка на заварени компоненти.

По заварувањето, металната конструкција може да доживее преостанати напрегања и промени во својствата на материјалот поради високите температури вклучени во процесот на заварување. Термичка обработка по заварување (PWHT) се изведува за да се ослободат овие напрегања и да се вратат механичките својства на материјалот.

на индукција PWHT машина користи електромагнетна индукција за да генерира топлина во заварената компонента. Се состои од индукциски калем што создава магнетно поле околу работното парче, предизвикувајќи електрични струи во него. Овие струи генерираат топлина преку отпор, загревајќи ја компонентата подеднакво.

Машината обично вклучува контроли за прилагодување на температурата, времето и другите параметри за да се исполнат специфичните барања за термичка обработка. Може да има и системи за ладење или изолациски материјали за контрола на стапката на ладење по загревањето.

Индукциските PWHT машини нудат неколку предности во однос на традиционалните методи како што се греење на печка или греење со пламен. Тие обезбедуваат прецизно и локализирано загревање, намалувајќи го термичкото нарушување и минимизирајќи ја потрошувачката на енергија. Процесот на индукција овозможува и побрзи стапки на загревање и пократко време на циклус во споредба со конвенционалните методи.

Генерално, индукциската термичка обработка по заварувањето помага да се осигури дека заварените компоненти ги исполнуваат бараните стандарди за цврстина, издржливост и сигурност.

 

=