принцип на загревање со електромагнетна индукција

принцип на загревање со електромагнетна индукција

Во 1831 година, Мајкл Фарадеј го открил греењето со електромагнетна индукција. Основното принцип на индуктивно греење е применета форма на откритието на Фарадеј. Факт е дека наизменичната струја што тече низ колото влијае на магнетното движење на секундарното коло лоцирано во негова близина. Флуктуацијата на струјата во примарното коло го даде одговорот за тоа како мистериозната струја се генерира во соседното секундарно коло. Откритието на Фарадеј доведе до развој на електрични мотори, генератори, трансформатори и уреди за безжични комуникации. Неговата примена, сепак, не беше беспрекорна. Загубата на топлина, која се јавува за време на процесот на индукциско загревање, беше голема главоболка што ја поткопува целокупната функционалност на системот. Истражувачите се обидоа да ја минимизираат загубата на топлина со ламинирање на магнетните рамки поставени во моторот или трансформаторот.
Загубата на топлина, која се јавува во процесот на електромагнетна индукција, може да се претвори во продуктивна топлинска енергија во системот за електрично греење со примена на овој закон. Многу индустрии имаат корист од овој нов пробив со имплементирање на индукционото греење.