Индукција греење PDF

Индуктивно греење

Работи како трансформатор (Следен трансформатор - низок напон и висока струја)
– принцип на електромагнетна индукција

Предности на индукциското греење

Не е потребен контакт помеѓу работното парче и индукцискиот калем како извор на топлина
Топлината е ограничена на локализирана области или површински зони веднаш во непосредна близина на серпентина.
Наизменичната струја (ac) во индукцискиот калем има невидливо поле на сила (електромагнетно или флукс) околу него

Стапка на индукциско загревање

Стапката на загревање на работното парче зависи од:
Фреквенција на индуцираната струја,
Интензитетот на индуцираната струја,
Специфичната топлина на материјалот (способност да апсорбира топлина),
Магнетната пропустливост на материјалот,
Отпорноста на материјалот на протокот на струја.

induction_heating