Автоматско индуктивно фалсификување на видео

Автоматска индукција фалсификување видео на индукција ковање печка со целосна автоматска внесувач систем