принцип на загревање со електромагнетна индукција

принцип на загревање со електромагнетна индукција Во 1831 година Мајкл Фарадеј го открил греењето со електромагнетна индукција. Основниот принцип на индукциското загревање е применета форма на откритието на Фарадеј. Факт е дека наизменичната струја што тече низ колото влијае на магнетното движење на секундарното коло лоцирано во негова близина. Флуктуацијата на струјата во примарното коло… Прочитај повеќе