Преглед на топологија на системот за индукциско греење

Преглед на топологијата на индукцискиот систем за греење Сите системи за индукциско греење се развиени со помош на електромагнетна индукција која првпат била откриена од Мајкл Фарадеј во 1831 година. Електромагнетната индукција се однесува на феноменот со кој електричната струја се генерира во затворено коло со флуктуација на струјата во друго коло поставено следно на тоа. Основниот принцип на… Прочитај повеќе