Дизајн на индукција на намотки и основни PDF

Дизајн на намотки за индукција на греење и основно PDF Во извесна смисла, дизајнот на серпентина за индукционо греење е изграден врз голема продавница на емпириски податоци чиј развој извира од неколку едноставни геометри на индуктивности, како што е електромагнетната калем. Поради ова, дизајнот на серпентина генерално се заснова на искуство. Оваа серија статии ги разгледува основните електрични Прочитај повеќе