Индукција на лагери за греење PDF

Развојот на можностите на машините зависи од производството на лежишта кои можат да работат со големи ротирачки брзини. Современ вид на лежиште што се користи во механичката индустрија е индукционо лежиште за греење. Ова лежиште има неколку предности. Индукционите лежишта за греење не треба супстанција за подмачкување. Нема механички контакт Прочитај повеќе