котел за испарување вода со индукционо греење

бојлер за испарување вода со индукционо греење|индукциски парни котли| генератори на пареа со електромагнетна индукција|парни котли за индукциско греење Овој изум се однесува на индукциски котел за испарување на вода | индукциски стерамен котел|електромагнетен индукциски генератор на пареа кој работи со извор на електрична енергија со наизменична струја со ниска фреквенција. Поконкретно, овој изум се однесува на парен котел со електромагнетна индукција кој е компактен… Прочитај повеќе