Индукција греење PDF

Индукциско греење • Работи како трансформатор (трансформатор од чекор надолу – низок напон и висока струја ) – принцип на електромагнетна индукција Предности на индуктивното греење • Не е потребен контакт помеѓу работното парче и индукцискиот калем како извор на топлина • Топлината е ограничена на локализирани области или површинските зони веднаш во непосредна близина на серпентина. •… Прочитај повеќе

Теорија на индукција за греење PDF

ИНДУКЦИОНОТО ГРЕЕЕ за првпат беше забележано кога се откри дека топлината се произведува во намотки на трансформатори и мотори, како што е споменато во Поглавјето „Термичка обработка на метал“ во оваа книга. Соодветно на тоа, беше изучена теоријата на индукционо греење, така што моторите и трансформаторите може да се градат за максимална ефикасност со минимизирање на загубите на греење. Развојот … Прочитај повеќе

Индукција Греење Основно

Основни основи за греење

Индукција греење е процес на загревање на електрично спроводен предмет (обично метал) со електромагнетна индукција, преку топлина што се создава во објектот од струни струи.

како работи индукционо греење?

Еден извор на висока фреквенција на електрична енергија се користи за да се вози голема наизменична струја преку индукциски серпентина. Ова индукциона греење серпентина е познат како работна серпентина. Погледнете ја сликата спротивното.
Премин на струја низ ова индукциона греење серпентина генерира многу интензивно и брзо менување на магнетното поле во просторот во рамките на работната серпентина. Работното парче што се загрева е поставено во рамките на ова интензивно наизменично магнетно поле.
Во зависност од природата на материјалот од работното парче, се случуваат голем број работи
Алтернативното магнетно поле предизвикува струен проток во проводен работен дел. Аранжманот на работната серпентина и работното парче може да се смета за електричен трансформатор. Работната обвивка е слична на примарната каде што се напојува електричната енергија, а работното парче е како еднократно секундарно кое е краток спој. Ова предизвикува огромни струи да тече низ работното парче. Тие се познати како струјни струи.
Во прилог на ова, висока фреквенција се користи во Индуктивно греење апликациите доведуваат до појава наречена ефект на кожата. Овој ефект на кожата ја присилува наизменичната струја да тече во тенок слој кон површината на работното парче. Ефектот на кожата го зголемува ефективниот отпор на металот до преминот на голема струја. Затоа, во голема мера го зголемува ефектот на индукционо греење Индукциски грејач предизвикани од тековната индуцирана во работното парче.

[url-pdf-вградувач = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf” title = ”принцип на индукција_загревање”]