Генератор на пареа со електромагнетна индукција

Пареа со електромагнетна индукција|Парни котли со електромагнетна индукција|парни котли со индуктивно греење Овој изум се однесува на индукциски котел за испарувана вода | индукциски стерамен котел|електромагнетен индукциски генератор на пареа кој работи со извор на електрична енергија со наизменична струја со ниска фреквенција. Поконкретно, овој изум се однесува на парен котел со електромагнетна индукција, кој е компактен и високо ефикасен и може да… Прочитај повеќе