опрема за ултразвучно заварување | ултразвучен пластичен заварувач за ткаенина

опрема за ултразвучно заварување | ултразвучен заварувач | ултрасоничен пластичен заварувач со автоматско бркање на фреквенцијата Ултразвучно заварување е индустриска техника со која високофреквентни ултразвучни акустични вибрации се локално применети на работните парчиња што се држат заедно под притисок за да се создаде заварување во цврста состојба. ♦ Целосно автоматско бркање на фреквенцијата, погодно за различни димензии на заварувачки удар и различен дизајн Прочитај повеќе